Hvid chokolade med Oreo (flødeis)

Hvid chokolade med Oreo (flødeis)

Størrelse