Klinteskred (flødeis)

Karamel is med karamelstykker og nøddestykker

Klinteskred (flødeis)

Størrelse